İmza Patent İmza Patent

Menü

Patent Tescil

Patent Tescil

Patent Tescili; sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanan buluş için verilen inhisari (tekel) bir haktır. Patent tescili sizin çalışmanız sonucu ortaya çıkan buluş konusu ürünün tüm ticari hakkının size ait olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda patent tescil firmanız için ciddi bir ek gelir oluşturabilir.

Patent araştırması: patent başvuru yapacak firmanın, geliştirdiği veya geliştirmeyi planladığını ürünün buluş niteliği taşıyan yönleriyle daha önce bir patent çalışmasına konu olduğunu/olmadığının tespit edilmesidir. Patent Tescili başvurusunun yapılması araştırma (patent sorgulama) sonucuna bağlıdır.

Patent İzleme: rakip firmanın patent portföyünde bulunan patentlerinin takibi, patent tarifnamesinin içeriğinin kapsam analizi ve firmanız için oluşturduğu risk haritasının rapor niteliğinde sunulması hizmetidir.

Marka Tescili ve marka patent tescilleriniz içerik ve hüküm itibariyle sadece Türkiye sınırlarında geçerlidir. Yapılan marka tescili ve patent tescilleriniz yurt dışında ayrı ayrı Ülkelerde tescillendiği sürece korunmaktadır.

Patent Yurtdışı başvurusu ile yerel olan patent hakkının uluslararası platformda tescillenerek korunmasını sağlamaktadır.

İyi veya kötü niyetli bir davaya maruz kalmamak için markanızı tescillerken markanızı kullandığınız ve kullanacağınız alanlarda tescillemenizi tavsiye ederiz.